Menu
NOLITJVad är NolitjKunskapLärandeUndervisningGuiderNolitj LäromedelsportalOm ossKontakt

Vad är Nolitj

Nolitj - ett nytt kapitel i din undervisning?Nolitj är en kostnadsfri resurs för lärare som drivs av den ideella organisationen Education to Change. I Nolitj kommer du snart även att kunna skapa ett konto till en ny läromedelsportal. Men redan nu hittar du information om kognitionsvetenskapliga strategier som kan användas för att designa din undervisning på ett sätt som leder till att dina elever bättre minns det du vill lära dem. Kognitionsvetenskapliga strategier kan nämligen rätt hanterade ha en mycket stark och gynnsam inverkan på dina elevers lärande. På vår webbplats hittar du både utförlig information om strategierna och hur de kan användas i undervisningen. Utgångspunkten i Nolitj är att ringa in och sammanföra skolans tre centrala delar: kunskap, lärande och undervisning. Tillsammans utgör de en lärares tre didaktiska huvudfrågor:

  • Vad är särskilt viktigt i ämnet och varför?
  • Vilka undervisningsstrategier bör användas så att elever lär?
  • Vad är svårt för elever att lära, och hur hanterar jag det i undervisningen?

De kognitionsvetenskapliga strategierna är till stor hjälp när dessa frågor ska besvaras. Nu leder naturligtvis inte kognitionsvetenskapliga strategier i sig till det perfekta lärandet för elever. Det är som alla lärare vet mycket mer komplext än så. I boken Kunskap, lärande och undervisning försöker läraren Peter Habbe få ihop de tre stora pedagogiska och didaktiska områdena kunskap, lärande och undervisning till en enhet. Lättare sagt än gjort. Men kanske kan du som lärare få syn på något nytt i boken eller på vår hemsida och inspireras. Om inte, så kanske i alla fall få lite motstånd gentemot – eller argument för – din uppfattning om dessa tre stora kluster som tillsammans utgör all utbildnings nav.

Ta del av våra guider som ger dig en snabb inblick i de mest evidenta kognitionsvetenskapliga strategierna. Våra guider presenterar även andra aspekter på undervisning som gynnar elevers lärande.

Välkommen till ett förhoppningsvis nytt kapitel i din undervisning!

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev