Menu
NOLITJVad är NolitjKunskapLärandeUndervisningGuiderNolitj LäromedelsportalOm ossKontakt

OM OSS

Om oss

Webbplatsen Nolitj drivs av den ideella organisationen Education to Change (EtC). EtC har sitt säte i Västervik och Stockholm och vill vara en påverkanskraft i utbildningssverige. Som organisation driver och stöttar EtC olika projekt som knyter an till utbildning på ett eller annat sätt. Läs mer på www.educhange.se

Jag som ansvarar för den här webbplatsen á EtC:s vägnar heter Peter Habbe och är gymnasielärare i ämnena samhällskunskap, sociologi, religionskunskap och filosofi. Min undervisningserfarenhet har jag från högstadiet, gymnasiet och universitetet.

Motto

Ett av våra motton med Nolitj är att undervisning och skola måste få handla om kunskapsuppdraget där målet är att frigöra människan från okunskap genom genuin bildning och upplysthet. Ett av skälen att Nolitj betonar kognitionsvetenskapliga strategier är att elever och studenter bör minnas det vi lärare ämnar lära dem. Undervisning bör leda till att kunskaperna fäster i långtidsminnet. Så är inte alltid fallet i svensk skola. Det vill vi ändra på. 

Ett annat motto som driver oss på Nolitj är att läromedel i stort sett bör vara helt utan kostnad för skolor och elever. Det får inte handla om vilken skola som har bäst ekonomi.  

Ett tredje motto är att digitala läromedel ska vara byggbara för den enskilde läraren så att de sedan kan skrivas ut som häften till eleverna. På så sätt kan de både skräddarsys, ständigt uppdateras och bli lästa på pappersmaterial. Vi vet idag att läsning ändrar karaktär när texter digitaliseras. För de flesta elever innebär det att det koncentrerade läsandet blir mer flyktigt och resultatet blir att djupinlärningen minskar. Vi vill alltså kombinera den digitala världens flexibilitet med det tryckta materialets beständighet och fördelar.

Hur allting började

Nolitj har sitt ursprung i att tre gymnasielärare i Västervik för mer än tio år sedan drevs av att förändra innehållet i läromedlen för so-relaterade ämnen. Vi lyckades få bidrag från Region Kalmar län för att utveckla en digital läromedelsportal och arbetade dag och natt för att skapa ett lockande innehåll för lärare. Som så många gånger förr var tajmingen inte den rätta och andra projekt kom emellan.

Nolitj stod på paus samtidigt som vi upptäckte litteratur om kognitionsvetenskapliga teorier som gav oss nya insikter om elevers lärande. Efter några år insåg vi att allt vi tänkt om utbildning var i stort sett fel (inte allt förstås, men läraren David Didaus underbara bok Tänk om allt du vet om utbildning är fel? har verkligen ställt till det för oss). Samtidigt som vi radikalt förändrade vår undervisning utifrån rön om hur människor lär, började vi sakta inse att våra läromedelstexter i Nolitj var i linje med dessa rön. När vi fick ett anslag från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och delfinansiering av Kunskapsnavet AB i Västervik för att vidareutveckla läromedlen och bygga den här webbplatsen – som kanske är den första som presenterar de kognitionsvetenskapliga strategierna för en svensk publik(!) – fick vi ny energi. Vi är idag glada att få möjligheten att skapa en webbplats och en läromedelsportal som kan erbjuda lärare och elever kunskap om lärande och förhoppningsvis snart även avgiftsfria läromedel. Det är vägen mot en mer jämlik skola i Sverige.