Menu
NOLITJVad är NolitjKunskapLärandeUndervisningGuiderNolitj LäromedelsportalOm ossKontakt

Nolitj Läromedelsportal

Nolitj läromedelsportalI Nolitj kommer du snart att kunna ta del av ett läromedel i ett antal so-ämnen där utgångspunkten är att presentera ämnenas ”stora idéer”. Idéer som tillsammans utgör den röda tråden i ett ämne. Fördelen med ett sådant urval är att kunskaper kring de stora idéerna kan fördjupas och användas på många olika händelser och fenomen som elever ska lära sig att förklara och förstå. På så sätt kan samma kunskapskomplex följa med eleverna under en hel kurs eller ett ämne. Kunskapsurvalet har vägletts av att de stora idéerna har så kallad hög transfer- och elaborationskvalitet. Det leder till en mer komplex förståelse av ett ämne samt att eleven faktiskt kommer att minnas det du vill lära dem. Läs mer om konceptuell kunskap under fliken Kunskap vilket är den kunskapsform som väglett kunskapsurvalet i Nolitj. Läromedlen är tänkta att användas på gymnasiets teoretiska program.  Till en början kommer ämnena vara begränsade till samhällskunskap och sociologi för gymnasiet. Fler ämnen är på gång. Målsättningen är även att göra läromedel för grundskolan på samma ämnesteman som i gymnasietexterna.

Nytänkande läromedel

Visst kan det vara dumt att göra ett läromedel som du som lärare kanske inte känner igen dig i. Men vi hoppas ändå väcka din nyfikenhet och vill inte backa på det vi tror på eftersom vi av egen erfarenhet vet att de kunskaper som betonas i Nolitj helt enkelt ger eleverna en kunskapsgrund som bildar dem och får dem att tänka kritiskt kring omvärlden i de so-orienterade ämnena. Kunskapsurvalet i läromedlen underlättar implementeringen av kognitionsvetenskapliga strategier i undervisningen. Dessutom får du och dina elever använda det helt avgiftsfritt. Det är en av våra käpphästar att bra läromedel ska kunna användas av ALLA skolor.

Snart kommer du kunna öppna ett konto och utforska innehållet i Nolitj

De texter vi producerar i Nolitj har vi låtit elever använda under några år och det märks att våra läromedel har en stor potential. Många elever vill ha med sig dem även efter gymnasiet. Det ser vi som ett betyg som direkt motsvarar våra förhoppningar.