Menu
NOLITJVad är NolitjKunskapLärandeUndervisningNolitj LäromedelsportalOm ossKontakt

Nolitj Läromedelsportal

Nolitj läromedelsportalI Nolitj kommer du snart att kunna ta del av ett läromedel i ett antal so-ämnen där utgångspunkten är att presentera ämnenas ”stora idéer”. Idéer som tillsammans utgör den röda tråden i ett ämne. Fördelen med ett sådant urval är att kunskaper kring de stora idéerna kan fördjupas och användas på många olika händelser och fenomen som elever ska lära sig att förklara och förstå. På så sätt kan samma kunskapskomplex följa med eleverna under en hel kurs eller ett ämne. Kunskapsurvalet har vägletts av att de stora idéerna har så kallad hög transfer- och elaborationskvalitet. Det leder till en mer komplex förståelse av ett ämne samt att eleven faktiskt kommer att minnas det du vill lära dem. Läs mer om konceptuell kunskap under fliken Kunskap vilket är den kunskapsform som väglett kunskapsurvalet i Nolitj. Läromedlen är tänkta att användas på gymnasiets teoretiska program.  Än så länge är ämnena begränsade till samhällskunskap, religionskunskap och sociologi för gymnasiet. Fler ämnen är på gång. Målsättningen är även att göra läromedel för grundskolan på samma ämnesteman som i gymnasietexterna.

Nytänkande läromedel

Visst kan det vara dumt att göra ett läromedel som du som lärare kanske inte känner igen dig i. Men vi hoppas ändå väcka din nyfikenhet och vill inte backa på det vi tror på eftersom vi av egen erfarenhet vet att de kunskaper som betonas i Nolitj helt enkelt ger eleverna en kunskapsgrund som bildar dem och får dem att tänka kritiskt kring omvärlden i de so-orienterade ämnena. Dessutom får du och dina elever använda det helt gratis. För att kunna utveckla dem kan vi i framtiden komma att behöva ta ut en liten kostnad, men det kommer alltid att vara mycket billigare än andra digitala läromedel. Det är en av våra käpphästar att bra läromedel i stort sett ska vara gratis för skolor.

Snart kommer du kunna öppna ett konto och utforska innehållet i Nolitj

Det unika kunskapsurval vi gjort i Nolitj har vi låtit elever använda under några år och det märks att våra läromedel har en stor potential. Många elever vill ha med sig Nolitj även efter gymnasiet. Det ser vi som ett betyg som direkt motsvarar våra förhoppningar.