Menu
NOLITJVad är NolitjKunskapLärandeUndervisningGuiderNolitj LäromedelsportalOm ossKontakt

Personuppgiftshantering

Med anledning av GDPR så hanterar vi dina uppgifter och den information dulämnar till oss på följande sätt: 

A. Introduktion
1. Våra webbplatsbesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga data.
2. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår webbplats för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår webbplats.


B. Insamling av personlig information
Följande typer av personlig information kan samlas in och användas:
1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats,     webbläsartyp och -version samt operativsystem;
2. information som du anger när du kontaktar oss via kontaktformuläret på vår webbplats, namn, telefonnummer och din e-postadress;
3. all annan personlig information som du skickar till oss.


Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

C. Användning av din personliga information
Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:
1. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
2. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår webbplats;
3. att bekräfta ditt samtycke av vår webbplats användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår webbplats privata meddelandetjänst;


Vi kommer att radera din information från vår server så fort vi besvarat en eventuell fråga från dig.

Om du skickar personlig information för publicering på vår webbplats, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss. Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan justeras med webbplatsen sekretesskontroller. Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.  

D. Bevarande av personlig information
1. Detta avsnitt D beskriver våra policyer och förfaranden för     datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt D, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:  

1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;  
2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).


E. Din personliga informationssäkerhet
1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska     försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
3. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.


F. Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår webbplats privata meddelandesystem.  

G. Dina rättigheter
Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig.  

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.  

H. Tredje parts hemsidor
Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis. 

I. Kakor
Vår webbplats använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder ständiga och tredjepartskakor på vår hemsida. Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:  
1. Vi använder Google Analytics på vår hemsida för att känna igen en dator när en användaren besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan /  förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan / förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare.
2. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

1. i Internet Explorer kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;  
2. i Firefox kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
3. i Chrome kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.


Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.
3. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
1. i Internet Explorer måste du manuellt ta bort kakor.2. i Firefox kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
3. i Chrome kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.  


4. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.